Ubezpieczenie dla Twojej Firmy

Pełna ochrona


Promocja Biznes


ubezpiecz firmę za więcej niż 500zł, otrzymasz dodatkowe 20% zniżki w OC i AC

OC działalności gospodarczej
Ochroni przed roszczeniami osób trzecich (kontrachenci, klienci, pracownicy), bez względu na to, czy wiąże ją z nimi umowa, czy też nie. Gdy roszczenia są zasadne to je pokryje, gdy będą bezzasadne będzie broniła firmę przed nieuzasadnionymi roszczeniami.
Budynek lub lokal
gwarantuje firmie ochronę przed zdarzeniami związanymi z działaniem ognia, sił przyrody, takimi jak: uderzenie pioruna, huragan, grad, deszcz nawalny czy napór śniegu, ale także działań człowieka: wandalizm , graffiti, uderzenie pojazdu czy przepięcia.
Wypadki w pracy
Chroni Ciebie i Twoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków, które spowodują utratę zdrowia lub jego rozstrój, a nawet śmierć. Pokryje także koszty rehabilitacji lub koszty leczenia.
Środki obrotowe
chroni przed stratami spowodowanymi działani ognia, zalania, huraganu i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu. Dodatkowo przed skutkami działania dymu, nie tylko na skutek pożaru w Twojej firmie, ale również w jej pobliżu.
Nakłady inwestycyjne
opis danej oferty
Maszyny, urządzenia i wyposażenie
opis danej oferty
Sprzęt elektroniczny
Ochrona jest "od wszystkich" ryzyk, to znaczy, że ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, zalanie, kradzież itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone z ochrony, np. awarię, zalanie herbatą...
Pojazdy i małe floty
opis danej oferty
Mienie w transporcie
opis danej oferty
Biznes
Biznes
OC działalności gospodarczej
Budynek lub lokal
Wypadki w pracy
Środki obrotowe
Nakłady inwestycyjne
Maszyny, urządzenia i wyposażenie
Sprzęt elektroniczny
Pojazdy i małe floty
Mienie w transporcie

Zadzwoń do nas

583419014

Wyślij zapytanie

biuro@dykta.com