Ubezpieczenie samochodu i innych pojazdów

Pełna ochrona i "święty" spokój


Promocja Samochód


70% zniżki w OC i AC dla bezszkodowych kierowców lub 20% zniżki w OC i AC dla nowych klientów

Pomoc prawna w odszkodowaniu
Ubezpieczenie pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych oraz odpieraniu roszczeń osób trzecich.
Assistance
Gwarantuje udzielenie natychmiastowej pomocy w przypadku kolizji, awarii, kradzieży pojazdu lub innych wypadków losowych, które mogą wydarzyć się podczas podróży. Działa 24h w kraju i za granicą.
OC
To obowiązkowe ubezpieczenie każdego posiadacza samochodu. Kiedy kierowca wyrządzi szkodę, wtedy Towarzystwo wypłaci za niego odszkodowanie.
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Zapewnia odszkodowanie w przypadku trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów pojazdu, powstałych w związku z ruchem pojazdu.
Ochrona zniżek po szkodzie
Gdy będziesz miał szkodę w OC i/lub AC, to przy kontynuacji tych ubezpieczeń, nie stracisz wypracowanych zniżek
AC
Auto Casco pokryje straty powstałe w wyniku kradzieży, uszkodzenia pojazdu-niezależnie od tego, czy spowodował je np: huragan lub inne żywioły, osoba trzecia (wandalizm), czy powstało z Twojej winy (np. spowodowałeś kolizję)
Szyby od stłuczenia
Chroni przed stratami powstałymi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia szyb zamontowanych w pojeździe. Wypłata odszkodowania nie wpływa na utratę zniżek w AC.
samochod
Samochód
Pomoc prawna w odszkodowaniu
Assistance
OC
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków
Ochrona zniżek po szkodzie
AC
Szyby od stłuczenia

Zadzwoń do nas

583419014

Wyślij zapytanie

biuro@dykta.com