wstecz

Ubezpieczenie grupowe – co to jest i co obejmuje?

19 | 11 | 2021
Robotnicy na budowie korzystający z ubezpieczenia grupowego

Podczas przeglądania ofert o pracę można się natknąć na wzmiankę, że jednym z pozapłacowych dodatków pracowniczych jest ubezpieczenie grupowe. Czym różni się od indywidualnego? Kto i w jakim zakresie może z niego skorzystać? Podpowiadamy!

Ubezpieczenie grupowe – co to jest?

Ubezpieczenie grupowe pracownicze nie jest obowiązkową polisą, więc nie w każdej firmie się z tym spotkamy. O tym, czy pracownicy będą przystępować do ubezpieczenia grupowego, decyduje pracodawca, a nieraz i sami pracownicy.

Jak sama nazwa wskazuje, polisa taka obejmuje przynajmniej kilka osób. Zakres ochrony, jaki daje, może być podobny jak w przypadku ubezpieczenia indywidualnego. Można więc zdecydować się albo na ubezpieczenie indywidualne, albo przystąpić do ubezpieczenia grupowego, jakie jest dostępne w miejscu pracy i zabezpieczyć siebie i bliskich. Najistotniejsza różnica między tymi dwoma produktami ubezpieczeniowymi polega na tym, że składka na ubezpieczenie indywidualne jest wyższa. Im więcej osób będzie miało wykupioną polisę, tym korzystniejsze warunki może zaproponować ubezpieczyciel.

W zależności od podejścia firmy, składkę opłaca pracodawca albo potrąca on kwotę składki z wynagrodzenia. Z tej formy ubezpieczenia można korzystać tak długo, jak długo pracownik jest zatrudniony w danym miejscy pracy. W momencie, kiedy jego umowa wygaśnie lub pracownik się zwolni, będzie musiał przejść na ubezpieczenie indywidualne. Bardzo ważne jest to, że do ubezpieczenia grupowego może przystąpić każdy pracownik, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Co obejmuje ubezpieczenie grupowe?

W zależności od potrzeb pracowników zakres ubezpieczenia grupowego może być inny. Najczęściej zawiera się ubezpieczenie grupowe na życie i ubezpieczenie grupowe na zdrowie. W zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia pracownik może liczyć na inne wsparcie w razie poważniejszej choroby swojej lub swoich najbliższych. Odszkodowanie przysługuje także w przypadku śmierci ubezpieczonego albo kogoś z rodziny lub, kiedy na skutek wypadku albo choroby pracownik straci zdolność do wykonywaniu zawodu. Nie jest to oczywiście pełne spektrum świadczeń, jakie daje polisa, a szczegóły ochrony będą w każdym przypadku inne.

Jeżeli charakter pracy wiąże się z częstymi wyjazdami zagranicznymi, to firmy podpisują umowę na ubezpieczenie pracowników w podróży służbowej za granicą. Będzie to nieocenionym wsparciem, kiedy pracownikowi zdarzy się wypadek lub zachoruje i zmuszony będzie do skorzystania z opieki medycznej innego kraju. Mając takie ubezpieczenie grupowe, można liczyć na przykład na zwrot kosztów leczenia.

Czy składka ubezpieczenia grupowego jest zawsze taka sama?

Sama składka może być w różnej wysokości i zależy to od wielu czynników, nie tylko od samego pakietu. W grę wchodzi na przykład suma świadczeń za poszczególne zdarzenia losowe i zakres ochrony. Jednak pewne jest, że będzie niższa, niż w przypadku składki za ubezpieczenie indywidualne.

Czy warto zdecydować się na ubezpieczenie grupowe?

Wiadomo już, na czym mniej więcej taka polisa polega, pojawia się jednak jeszcze jedno pytanie – ubezpieczenie grupowe, czy warto się nim zainteresować? Jeżeli do tej pory pracownik nie miał żadnego ubezpieczenia, jest to jak najbardziej atrakcyjna opcja. Pozwoli zabezpieczyć siebie i swoich bliskich. Poza tym składka będzie niższa lub, jeśli pracodawca potraktuje polisę jako benefit pozapłacowy i sam będzie pokrywać cały koszt, pracownik nie odczuje jej wcale. W tym miejscu warto wspomnieć, że ubezpieczenie grupowe i to, co zawiera, to atrakcyjne rozwiązanie nie tylko dla pracownika, ale również dla pracodawcy. Jakie są tego zalety?

Grupowe ubezpieczenie – zalety i wady

Zalety ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczenie grupowe wiąże się z szeregiem zalet, choć ma też pewne wady. Zacznijmy jednak od korzyści. W przypadku firmy istotne jest to, że składkę można wliczyć w koszty, a tym samym obniżyć płatności. Jest to też atrakcyjny benefit motywacyjny wpływający na pozytywną ocenę pracodawcy. Docenią to pracownicy i kandydaci ubiegający się o zatrudnienie w firmie. Ponadto, jeśli w firmie jest polisa grupowa, to na mocy przepisów pracodawca jest zwolniony z obowiązku wypłacania pośmiertnej odprawy. A co zyskuje pracownik?

W pierwszej kolejności pracownicy doceniają stosunkowo niskie składki. Dla większej grupy ubezpieczonych ubezpieczyciel może zaproponować korzystniejszą cenowo ofertę, ale jest to tylko jedna z wielu zalet. W przypadku ubezpieczenia grupowego z reguły nie wymaga się uprzedniego wykonania badań lekarskich, a właśnie one mogłyby skutkować odrzuceniem części wniosków o ubezpieczenie indywidualne. Oznacza to, że z ubezpieczenia grupowego mogą skorzystać nawet ci pracownicy, którzy borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi. Tak samo kłopotów z podpisaniem umowy nie będą mieć starsi pracownicy, zbliżający się już do wieku emerytalnego. W ich przypadku znalezienie ubezpieczenia indywidualnego mogłoby być kłopotliwe.

Uproszczone są też wszystkie procedury związane z dołączeniem do polisy. Ponadto, kiedy pracownik przystąpi do ubezpieczenia grupowego, to może liczyć na to, że podczas szukania innej polisy, na przykład ubezpieczenia domu, w tym konkretnym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie mieć zniżkę. Jak widać, zalet jest sporo, a co z wadami?

Wady ubezpieczenia grupowego

Ubezpieczyciel musi przygotować uniwersalną ofertę, która będzie pasować różnym grupom. Oznacza to, że ubezpieczenie grupowe będzie cechować się mniejszą elastycznością. Pracodawca ustala z ubezpieczycielem zakres, a pracownik może dołączyć się do polisy, ale nie będzie mieć indywidualnych warunków. Każdy z ubezpieczonych ma taką samą składkę i taki sam zakres ochrony. Są przypadki, kiedy za dopłatą zakres ochrony można zwiększyć, ale nadal nie ma miejsca na indywidualne modyfikacje. Natomiast ubezpieczenie indywidualne może być maksymalnie dopasowane do oczekiwań jednej osoby, łącznie z sumą odszkodowania i zakresem ochrony. Jednak jest to jedyna wada polisy grupowej, a patrząc na wielość zalet, w dalszym ciągu jest to wyjątkowo atrakcyjne rozwiązanie. Polisa indywidualna daje tą pewność, że zmiana pracy, utrata zdrowia nie powoduje zmiany warunków ubezpieczenia i może trwać do końca życia i sami o tym decydujemy.

Do wad należy zaliczyć to, że ubezpieczenie grupowe działa do czasu jak długo pracuje się w danej firmie. Odchodząc z firmy z różnych powodów, traci się ubezpieczenie. W kolejnej pracy może nie być grupowego ubezpieczenia. Przy zmianie pracy, a tym samym ubezpieczenia grupowego, w nowym miejscu zatrudnienia pracownik może już nie być objęty ubezpieczeniem, ponieważ pojawiły się choroby lub zdarzenia ubezpieczeniowe, które wyeliminują go z ochrony.

Wady i zalety ubezpieczenia indywidualnego i grupowego nieco się różnią. Dlatego też chcąc mieć pełną ochronę, warto wziąć pod uwagę podpisanie umów na dwa ubezpieczenia. Wtedy to ubezpieczenie indywidulne pozwoli rozszerzyć lub uzupełnić ochronę o świadczenia nieosiągalne w ubezpieczeniu grupowym.

Czym się kierować, wybierając ubezpieczenie grupowe?

Towarzystwa ubezpieczeniowe przygotowują kilka pakietów ubezpieczeń grupowych. Różnią się one m.in. wysokością świadczeń za poszczególne zdarzenia i wysokością składki. Jest to podyktowane tym, że oferta ma być dopasowana do różnych grup pracowników. Przed podpisaniem umowy warto więc bliżej przyjrzeć się oferowanym warunkom i porównać kilka opcji. Przede wszystkim należy przeanalizować to, jak duże jest świadczenie w razie zgonu ubezpieczonego. Inna może być kwota za wypadek w pracy, inna, gdy do śmierci dojdzie na skutek wypadku komunikacyjnego albo choroby. Tak samo warto spojrzeć na wysokość świadczenia na skutek śmierci małżonka.

Istotnym punktem jest uszczerbek na zdrowiu. W umowie powinna znaleźć się informacja o tym, jaką kwotę wypłaca ubezpieczyciel za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Podobnie jak w przypadku zgonu w zależności od okoliczności wysokość świadczenia może być inna. Ten punkt jest szczególnie ważny dla pracowników wykonujących pracę wiążącą się z większym ryzykiem wypadku, czyli na przykład dla pracowników budowlanych.

Należałoby się też przyjrzeć, czy przysługuje świadczenie za urodzenie dziecka i jaka jest karencja. To z kolei będzie istotne zwłaszcza dla młodych osób.

Ubezpieczenie grupowe obejmuje także pobyt w szpitalu, więc należy przeczytać, jaka przyczyna hospitalizacji uprawnia do odszkodowania i ile dni trzeba spędzić w szpitalu. Bardzo ważna jest informacja o tym, przy jakich chorobach można oczekiwać wsparcia. Dobrze, by na liście schorzeń znalazły się poważne choroby, które diagnozuje się najczęściej.

Podsumowując, przed odpisaniem umowy najlepiej poprosić przełożonego o wgląd do OWU. Dokładnie należy przeanalizować wyłączenia, warunki i sumy.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

Do ubezpieczenia grupowego może przystąpić każdy pracownik firmy, bez względu na staż pracy, wiek i zdrowie. Pod warunkiem, że w firmie ubezpieczenie grupowe jest. Zakres świadczeń takiej polisy jest uzgadniany z ubezpieczającym, a więc w tym przypadku z pracodawcą. Polisę dostosowuje się do specyfiki działalności firmy. Zdarza się, że pracownicy są podzieleni na podgrupy, dla których wybierany jest inny pakiet. Z ubezpieczenia grupowego można korzystać przez cały okres zatrudnienia.

Ile osób może przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

Są firmy małe zatrudniające zaledwie kilka osób, a są i takie, gdzie pracowników jest kilkudziesięciu i więcej. Czy każda z nich może zdecydować się na ubezpieczenie grupowe, ile osób musi być chętnych na taką polisę?

Aby w ogóle można było mówić o ubezpieczeniu grupowym, potrzebne są minimum 2 osoby. Jednak w przypadku ubezpieczeń grupowych pracowniczych nie jest to takie jednoznaczne i wszystko zależy od wielkości firmy. W sytuacji, kiedy firma zatrudnia kilku pracowników, przystąpić do polisy muszą wszyscy. Im większa liczba zatrudnionych, tym ten próg jest niższy. Przy dużych koncernach, gdzie jest  kilkuset pracowników, wystarczy, że ubezpieczonych będzie 60% zatrudnionych.

wstecz
IMG_2283

Skontaktuj się z nami!

Napisz do Nas lub zostaw numer!
Dodaj załączniki

Zmień dodane załączniki

Dozwolone formaty plików pdf, doc, docx, jpg, png. Maksymalna waga plików to 15MB

Pracujemy zdalnie i stacjonarnie

ul. Łozy 3 (pawilon 6)

80-516 Gdańsk

Telefon:

58 341 90 14

E-mail:

kontakt@dykta.com

Poniedziałek - Piątek

10:00 - 17:00

Przed biurem bezpłatny parking
IMG_2283
Szybki Kontakt
Zadzwoń Wyślij e-mail Wyślij formularz